Informace pro začátek sezóny 2021-22

Místo konání:
Všechny tréninky probíhají v Orlovně Hlinsko (vstup hlavním vchodem od Betléma). Skupina Koťátka bude i nadále trénovat v MFC Hlinsko – Zrcadlový sál.

Platba kurzovného pro letošní rok 2021-22:
Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.800,-/sezóna pro všechny skupiny. Skupina Senioři 1.000,-/sezóna.

Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů (viz. níže).

Termíny úhrady:
5.11.2021 (dřívě prosím částku nehraďte)
18.2.2022

Zde je číslo účtu:
107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Potřebné dokumenty:
Všichni tanečníci do 18 let musí mít aktuální potvrzení od lékaře o způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat taneční hodiny. Toto potvrzení předejte lektorovy skupiny a to v nejbližším možném termínu. 
 

COVID 19 – platná nařízení pro účast na výuce

Obecné podmínky pro osoby vstupující do prostorů výuky.

Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek a to:

·         osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;

·         osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;

·         osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:

·         od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;

·         od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;

·         osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

·         osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
(taneční studio nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování)

Všichni členové taneční skupiny se musí na vyžádání trenéra prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných podmínek pro vstup do haly.

Všichni členové tanečních skupin a jejich doprovod budou mít v době pohybu po hale nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor nebo chirurgická rouška) – tato povinnost se nevztahuje na trenéry a tanečníky během výuky.

Výše uvedená opatření se mohou měnit na základě aktuálně platných nařízení vlády ČR nebo ministerstva zdravotnictví ČR.

Prosíme rodiče, pokud Vaše dítě vykazuje příznaky nachlazení, aby se neúčastnilo tréninku.Na všechny se již teď těšíme a začínáme od úterý 7.9.2021.
 

Team Ridendo