Rozvrh hodin:

Naši lektoři:

SEZNAM SOUTĚŽÍ:

SEZNAM AKCÍ RIDENA:

  • 2.9.2022 nábor nových členů
  • 6.9.2022 začátek sezóny
  • 10.12.2022 Mikuláš tančí s Ridendem
  • 1.4.; 8.4.2023 O pohár starosty města Hlinska
  • 2.6.2023 Profilový pořad TS Ridendo 
  • 9.6.2023 konec sezóny 2022/23
  • 22.7.-29.7.2023 Taneční soustředění Krucemburk 2023

Co sebou na trénink:

Na parket pohodlné oblečení (kraťasy, tričko, legíny) a taneční/sportovní obuv a ponožky. Samozřejmostí je dostatek tekutin po celou dobu tréninku.

Všichni tanečníci do 18 let musí mít platný posudek o zdravotní způsobilosti od svého lékaře, pro vykonávaní sportovní činnosti.

Platba kurzovného:

Platba kurzovného je vždy prováděna pouze bezhotovostním převodem na účet studia, který je 107-1706120287/0100, vedeného u Komerční banky v Hlinsku. Prosíme všechny, kdo provádějí platbu za tanečníka, aby uvedli vždy do zprávy pro příjemce jméno a příjmení tanečníka pro správnou identifikaci platby.

Cena kurzovného je 2.800,-/sezóna pro skupiny (Mini, Děti, Junioři, Dospělí)

Cena kurzovného pro seniorskou skupinu je 1.000,-/sezóna – tuto částku lze taktéž uhradit ve dvou splátkách a to ve výši 500,-/pololetí nejpozději do níže uvedených termínů.

Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách, ve výši 1.400,-/pololetí a to nejpozději do stanovených termínů. termíny pro nejpozdější úhradu jsou 20.10.2022 a 20.2.2023.

O potvrzení o úhradě je možné požádat Vaše trenéry přímo na tréninku.

Kde trénujeme:

Sál v Orlovně

Sál v MFC Hlinsko


Důležité soubory:

Vnitřní řád TS ridenda ke stažení zde

Soushas s GDPR ke stažení zde

Bezinfekčnost ke stažení zde