Workshop Praha

V letošní nové sezóně se naši trenéři i nadále vzdělávají a to 12.11. v Praze pod vedení Heleny Peerové, které pořádala workshop inspirace pro pedagogy tance.

Workshop byl rozdělen do několik částí a to například:

Improvizační hry a postupy pro různé věkové kategorie, náměty pro improvizaci a tvorba pro předškolní děti, náměty pro improvizaci a tvorba pro děti školního věku, zpracování vybraného námětu s využitím principů z předchozích lekcí a další.

Těšíme se na další pokračovaní spolupráce s paní Peerovou se kterou již pracujeme na dalším vzdělávání naši trenérů řadu let.